Kasama ko sa tuwing ako’y malungkot haha ☺️

Kasama ko sa tuwing ako’y malungkot haha ☺️

Apr 05. 0 Notes.
Valedictorian 
Best in Computer
Deputy Corps Commader <3

Valedictorian
Best in Computer
Deputy Corps Commader <3

Mar 25. 1 Notes.
Pizza + ice cream = cravings satisfied 👍 Thankyou hun @nosnella 💕❤

Pizza + ice cream = cravings satisfied 👍 Thankyou hun @nosnella 💕❤

Mar 18. 0 Notes.
New baby 👍

New baby 👍

Mar 15. 0 Notes.
at Shakey&#8217;s

at Shakey’s

Mar 14. 0 Notes.
Mar 13. 0 Notes.
NAT

NAT

Mar 05. 0 Notes.
Movie date with dyamante 👍

Movie date with dyamante 👍

Mar 05. 0 Notes.
Vain

Vain

Feb 27. 0 Notes.
(Otp)
Him: kumain ka na ng brunch anong oras na oh. Ano ba gusto mo?
Ako: Ultimate haha jk lang
Him: Sige bye

*after few minutes may dumating sa bahay*

Him: yan na! Haha later nood tayo movie sa bahay.

-awwww thankyou hun you&#8217;re so sweet :&#8221;&#8220;&#8221;) @nosnella #Spoiled

(Otp)
Him: kumain ka na ng brunch anong oras na oh. Ano ba gusto mo?
Ako: Ultimate haha jk lang
Him: Sige bye

*after few minutes may dumating sa bahay*

Him: yan na! Haha later nood tayo movie sa bahay.

-awwww thankyou hun you’re so sweet :”“”) @nosnella #Spoiled

Feb 22. 0 Notes.
next →